[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< เมษายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [1517]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [837]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [1026]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [980]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [1003]
 
 

ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [195]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหลวง29 / ธ.ค. / 2559  เข้าชม :  [104]
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี22 / พ.ย. / 2559  เข้าชม :  [129]
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช18 / พ.ย. / 2559  เข้าชม :  [91]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญและกำลังใจ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพและ กศน.อำเภอมะนัง16 / พ.ย. / 2559  เข้าชม :  [97]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ 14 / พ.ย. / 2559  เข้าชม :  [106]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมชี้แจงยุทธศาตร์และจุดแน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 10 / พ.ย. / 2559  เข้าชม :  [122]

 

 anfe2 OK..

30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดระดับอำเภอ ณ ที่ว่ากา  เข้าชม :  [4]

29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและจัดทำแฟ้มประมวลประสบการณ์ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและจัดทำแฟ้มประมวลประสบการณ์ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอละงู จ  เข้าชม :  [8]

29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอละงู มีข้าราชการและบุคลากรร่วมประชุม เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือในการดำเนินงาน กศน  เข้าชม :  [8]

29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายสัณห์ ศรีประพันธ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ระดับชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภัทร์ทิรา ช่วยเกต บรรณารักษ์อัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงก  เข้าชม :  [8]

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการเพื่อนใจวัยรุ่น
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการเพื่อนใจวัยรุ่น ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [8]

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนสัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนสัญจร การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนรักการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า  เข้าชม :  [9]

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ณ วังรี รีสอร์ท จัดหวัดนครนายก
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วังรี รีสอร์ท จัดหวัดนครนายก  เข้าชม :  [11]

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล   เข้าชม :  [9]

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [12]

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกรักดาวเรือง ณ กศน. สตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกรักดาวเรือง ณ กศน. สตูล ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐   เข้าชม :  [8]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05