Responsive image

กิจกรรมจิตอาสาอำเภอทุ่งหว้า
12/07/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

กิจกรรมจิตอาสากศน.ตำบล
24/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

จิตอาสาพัฒนา กศน.ตำบล
25/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลนาทอน

ฝึกซ้อมขับร้องเพลงพระราชนิพพนธ์
11/04/2565 $6300.00 บาท
กศน.ตำบลคลองขุด

นักศึกษาบริจาคเลือด
12/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลน้ำผุด

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 9 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 6300 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 6300 บาท