Responsive image

หลักสูตรเทคนิคการไลฟ์สด
26/03/2565 $1200.00 บาท
กศน.ตำบลละงู

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
19/01/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

โครงการทักษะชีวิต
04/02/2565 $1150.00 บาท
กศน.ตำบลตันหยงโป

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
20/01/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลตันหยงโป

จัดประชุมคณะกรรมการ สศ.ปชต.ตำบลทุ่งบุหลัง
31/03/2565 $500.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

พัฒนากายจิต ผู้สูงอายุ อำเภอทุ่งหว้า
30/03/2565 $300.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
07/01/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 925 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22252409.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 61750 บาท