Responsive image

หลักสูตรเทคนิคการไลฟ์สด
26/03/2565 $1200.00 บาท
กศน.ตำบลละงู

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
19/01/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

โครงการทักษะชีวิต
04/02/2565 $1150.00 บาท
กศน.ตำบลตันหยงโป

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
20/01/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลตันหยงโป

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 59230 บาท