.

กศน.ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

   Home page 
General
 

 

 นางวิชุตา  เกษม ครูกศน.ตำบลนาทอน จัดสอนหลักสูตรการเพ้นท์ผ้าบาติก จำนวน 15 ชั่วโมง ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปาล์มบาติก จำนวน 14 คน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปาล์มบาติก เลขที่ 32 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

News releases
 
News Knowledge.
 
 
Image activity
 
กศน.ตำบลนาทอน จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขอเจ้ราฟ้าสิริวัณณวรีฯ จำนวน 31 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปาล์มบาติก ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
กศน.ตำบลนาทอน จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าบาติก จำนวน 15 ชั่วโมง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปาล์มบาติก ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนิสานาถ หยีปอง ครูอาสาฯ และนางวิชุตา เกษม ครูกศน.ตำบล ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล และภาคีเครือข่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และร่วมวางแผนการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลนาทอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site โดยมีปลัดอาวุโส นายประเจิด ต่ายตระเวน และผอ.รพ.สต.บ้านวังตง เข้าร่วมพิจารณา #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางวิชุตา เกษม ครูกศน.ตำบล จัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น รูปเเบบ Online โดยใช้ Google Meet,Facebook Live ในกลุ่มเฟสบุ๊ค ม.ต้นกระดังงา,OBS #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

กศน.ตำบลนาทอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2558
 

กศน.ตำบลนาทอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ปีงบประมาณ 2558  โดย นางวิชุตา  เกษม ครูกศน.ตำบลนาทอน

จัดกิจกรรมคลังความรู้สู่ชุมชน  ได้นำสื่อการเรียนรู้ในเรื่องการอ่านสะกดคำ และ

สื่อความรู้ในเรื่องนาฬิกาบอกเวลาไปสอนให้กับเด็ก ๆ ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ

อัจฉริยะ หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา เด็กๆ ให้ความสนใจอย่างมาก 

 

 

 

 

 

นางวิชุตา  เกษม

หัวหน้า กศน.ตำบลนาทอน

 

นางนิสานาถ  หยีปอง

ครู อาสาสมัครนอกโรงเรียน

 
 
 
June 2567
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 14 June 2567
 
All online 1 People
IP number 101.109.252.209
You are visitor number 223,102
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
หมู่ที่ 4 บ้านวังตง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Tel : 095-0907508  Fax : -
Email : wichutakasem@gmail.com