หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

  กศน.อำเภอทุ่งหว้า โดยนายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า

และนางวิชุตา  เกษม ครูกศน.ตำบลนาทอน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกศน.อำเภอมะนัง

จำนวน 40 คน เข้าชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพจักสานจากต้นคลุ้ม

ตำบลนาทอน  อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในวันที่ 6 สิงหาคม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
นางวิชุตา เกษม หัวหน้า กศน.ตำบลนาทอน ติดตามเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ
vxcvxvxcv
sdadfsf

กศน.ตำบลนาทอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2558
 

กศน.ตำบลนาทอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ปีงบประมาณ 2558  โดย นางวิชุตา  เกษม ครูกศน.ตำบลนาทอน

จัดกิจกรรมคลังความรู้สู่ชุมชน  ได้นำสื่อการเรียนรู้ในเรื่องการอ่านสะกดคำ และ

สื่อความรู้ในเรื่องนาฬิกาบอกเวลาไปสอนให้กับเด็ก ๆ ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ

อัจฉริยะ หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา เด็กๆ ให้ความสนใจอย่างมาก