หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 นางวิชุตา  เกษม ครูกศน.ตำบลนาทอน จัดสอนหลักสูตรการเพ้นท์ผ้าบาติก จำนวน 15 ชั่วโมง ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปาล์มบาติก จำนวน 14 คน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปาล์มบาติก เลขที่ 32 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กศน.ตำบลนาทอน จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขอเจ้ราฟ้าสิริวัณณวรีฯ จำนวน 31 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปาล์มบาติก ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
กศน.ตำบลนาทอน จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าบาติก จำนวน 15 ชั่วโมง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปาล์มบาติก ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนิสานาถ หยีปอง ครูอาสาฯ และนางวิชุตา เกษม ครูกศน.ตำบล ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล และภาคีเครือข่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และร่วมวางแผนการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลนาทอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site โดยมีปลัดอาวุโส นายประเจิด ต่ายตระเวน และผอ.รพ.สต.บ้านวังตง เข้าร่วมพิจารณา #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางวิชุตา เกษม ครูกศน.ตำบล จัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น รูปเเบบ Online โดยใช้ Google Meet,Facebook Live ในกลุ่มเฟสบุ๊ค ม.ต้นกระดังงา,OBS #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

กศน.ตำบลนาทอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2558
 

กศน.ตำบลนาทอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ปีงบประมาณ 2558  โดย นางวิชุตา  เกษม ครูกศน.ตำบลนาทอน

จัดกิจกรรมคลังความรู้สู่ชุมชน  ได้นำสื่อการเรียนรู้ในเรื่องการอ่านสะกดคำ และ

สื่อความรู้ในเรื่องนาฬิกาบอกเวลาไปสอนให้กับเด็ก ๆ ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ

อัจฉริยะ หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา เด็กๆ ให้ความสนใจอย่างมาก