[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 

  

  

17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมงานวันครู อำเภอละงู ประจำปี 2566
วันที่ 16 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันครู อำเภอละงู ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู ส่งเสริมสามัคคีธรรมและตระหนักถึงความส
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กศน.เกมส์ ภาคใต้ ประจำปี 2566
12 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กศน.เกมส์ ภาคใต้ ประจำปี 2566 ณ สนามติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
11 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัดสต
9 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมการแข่งขันกรีฑา\"กศน.เกมส์ 2566\" ระดับภาคใต้
9 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา\"กศน.เกมส์ 2566\" ระดับภาคใต้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพิกุ
8 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมขับเคลื่อนวาระจังหวัด “สตูลเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”
14 ธันวาคม 2565 กศน.อำเภอละงู ร่วมขับเคลื่อนวาระจังหวัด “สตูลเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสตูลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม
6 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform)
5 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาสมัครฯเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ในวันที่ 5-6 มกราคม 2566 ณ
6 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มกราคม 2566
5 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวคอดีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มกราคม 2566 มีผู้บริห
4 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานการศึกษาต่อเนื่อง
3 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่องและหัวหน้างานพัฒนาผู้เรียน ร่วมประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัต
29 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการสัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ จัดโครงการสัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตรมะพร้าวแก้วกรอบ จำนวน 6 ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนได้ฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับควา
27 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และนางสาวสมหทัย สารีบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมบูรณาการและกลั่นกรองโครงการมิติงานด้านการพัฒนาภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และนางสาวสมหทัย สารีบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมบูรณาการและกลั่นกรองโครงการมิติงานด้านการพัฒนาภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นำลูกเสือ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบลเขาขาว นำลูกเสือ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2565
26 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอละงู เป็นวิทยากรฐานการเรียนรู้บุกเบิก โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ นายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาสมัคฯ นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธฺิ ครูอาสามมัครฯ และนางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครูอาสาสมัครฯ เป็นวิทยากรโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำ
19 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลน้ำผุดเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
19 ธันวาคม 2565 นางสาว ธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลน้ำผุดเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
19 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมรับชมพิธีเปิดงาน \"สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ\"
19 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมรับชมพิธีเปิดงาน \"สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ\"
16 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวคอดีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยมีผ
15 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแหลมสนจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์ นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
15 ธันวาคม 2565 นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์ นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลกำแพง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.กำแพง
13 ธันวาคม 2565 นางวรรณา ดินนุ้ย ครู กศน.ตำบลกำแพง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.กำแพง
13 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลปากน้ำ นำนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติการพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565
13 ธันวาคม 2565 ครู กศน.ตำบลปากน้ำ นำนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติการพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565
13 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นำนักศึกษา จำนวน 12 คน เข้าร่วมการคัดเลือกนักกีฬา วอลเลย์บอล ชาย
9 ธันวาคม 2565 นางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครูกศน.ตำบล นำนักศึกษา จำนวน 12 คน เข้าร่วมการคัดเลือกนักกีฬา วอลเลย์บอล ชาย เพื่อร่วมทีมกับ กศน.จังหวัดกระบี่ แข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566”
9 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลน้ำผุด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษากศน.
9 ธันวาคม นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาสมัคร กศน อำเภอละงู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษากศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู
หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

โทรศัพท์ 074-701590  
โทรสาร 074-701590

 langunfe@outlook.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05