[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 

  

  

9 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลน้ำผุด ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความต้องการด้านการศึกษา
9 ธันวาคม 2565 นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาสมัคร กศน อำเภอละงู ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความต้องการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ ให่แก่ ประชาชน ในพื้นที่ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จ.สตูล
8 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ฝึกซ้อมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ประจำปี 2566
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางสาวซารีนา บ่าวเตบ ฝึกซ้อมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย จำนวน 12 คน เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสตูลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แห่งที่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
8 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 2565
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม เพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวซานีร๊ะ สันนาหู หัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู พบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ อาสาสมัครฯ พบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้
30 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมโครงการสรุปผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ในหัวข้อ \"ขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้\"
23 กันยายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติ โครงการสรุปผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
30 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 23-25 กันยายน 2565
23-25 กันยายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ ลูกเสือ กศน. เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเ
8 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7 กันยายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิวัฒิ นิลสกุล ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5-7 กันยายน 2565 นายนิวัฒิ นิลสกุล หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กันยายน 2565
5 กันยายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวคอดีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กันยายน 2565
4 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันฯ
3 สิงหาคม 2565 นายหมาดรออิบ ติ้งดำ ครูกศน.ตำบล จัดเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันฯ และส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักศึกษาณ สนามหน้าเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
4 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่านเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน
3 สิงหาคม 2565 นางสาวซานีร๊ะ สันนาหู หัวหน้างานศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยนางสาวทิตยสุดา จันทรเกษ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่านเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน
20 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 19 กรกฎาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบลน้ำผุด และนางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ นำ นั
18 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องสัญจร ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ กศน.อำเภอท่าแพ
18 กรกฎาคม 2565 กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และหารือข้อราชการที่สำคัญของสำนักงาน กศน.
15 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือ การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน
หนังสือ การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน
8 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
นางวรรณา ดินนุ้ย ครู กศน.ตำบลกำแพง เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
8 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
1 กรกฎาคม 2565 กศน.อำเภอละงู จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพร่างกายแ
22 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4
21 มิถุนายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวซานีร๊ะ สันนาหู ครูอาสาสมัครฯ พร้อมด้วย นางสาวทิตยสุดา จันทรเกษ บรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4
22 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การค้าออนไลน์ จำนวน 12 ชั่วโมง
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบลน้ำผุด จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ จำนวน 12 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
22 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้ซารีนา บ่าวเตบ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู
หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

โทรศัพท์ 074-701590  
โทรสาร 074-701590

 langunfe@outlook.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05