[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 

  

  

10 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแอปพลิเคชัน \"พาน้องกลับมาเรียน\"
8 มีนาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแอปพลิเคชัน \"พาน้องกลับมาเรียน\" และการใช้งานระบบ dropuot.edudev.in.th ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet
10 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวทิตยสุดา จันทรเกษ บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย บรรณารักษ์ และผู้รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัย
8 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู รับการนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
กศน.อำเภอละงู ร่วมต้อนรับนายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256
8 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
วันที่ 5 มีนาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้การดำเนินการสอบปฏิบัต
8 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กศน.อำเภอละงู ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งการดำเนินการสอบปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CO
4 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเขาขาว จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมหลักสูตรภัยสื่อออนไลน์ 6 ชั่วโมง
วันที่ 2 มีนาคม 2565 กศน.ตำบลเขาขาว จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมหลักสูตรภัยสื่อออนไลน์ 6 ชั่วโมง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยสื่อออนไลน์และส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะ รู้เท่าทันสื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อสื่อออนไลน์ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบ
3 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2565
วันที่ 2 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และหารือข้อราชการที่สำคัญของสำนักงาน กศน.
3 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานภายในห้องสมุดประชาชน \" การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space\"
วันที่ 1 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอละงู ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานภายในห้องสมุดประชาชน \" การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space\"
2 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19)
1 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอละงู ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด -19 ภายในอาคาร กศน.อำเภอละงู ห้องสมุดประชาชน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆ กศน.อำเภอละงู
23 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E - Exam ครั้งที่ 1
14-15 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E - Exam ครั้งที่ 1
23 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการค่ายรักษ์ภาษาไทย
15 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอละงู จัดโครงการค่ายรักษ์ภาษาไทย
23 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอละงู ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
30 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลเขาขาว จัดกิจกรรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
ครูกศน.ตำบลเขาขาว จัดกิจกรรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและบริการ 30 ชั่วโมง
16 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงูต้อนรับคณะกศน.อำเภอหนองจิกศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กศน.อำเภอละงูต้อนรับคณะกศน.อำเภอหนองจิกศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะกศน.อำเภอหนองจิก
9 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Website และการสร้างใช้งาน Microsoft Ofice 365
ครู กศน.เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Website และการสร้างใช้งาน Microsoft Ofice 365
8 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา
ครู กศน.ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.อำเภอละงู
8 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลทั้ง 6 แห่งในอำเภอละงู ประสานงาน ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ สำรวจความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ครู กศน.ตำบลทั้ง 6 แห่งในอำเภอละงู ประสานงาน ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ สำรวจความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
23 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2564 ครู กศน.และ ครู ศรช. อำเภอละงู แจกแบบวัดความรู้ให้กับนักศึกษา
วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2564 ครู กศน.และ ครู ศรช. อำเภอละงู แจกแบบวัดความรู้ให้กับนักศึกษา
16 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบล ทั้ง 6 แห่ง ของ กศน.อำเภอละงู ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการศึกษาต่อเนื่อง
ครู กศน.ตำบล ทั้ง 6 แห่ง ของ กศน.อำเภอละงู ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการศึกษาต่อเนื่อง
6 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามและสำรวจความต้องการทางการศึกษาและการเรียนรู้ของคนพิการ
คณะครู กศน.อำเภอละงู ได้ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจความต้องการศึกษาและเรียนรู้ของคนพิการ ในพื้นที่อำเภอละงู

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู
ม. 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

โทรศัพท์ 074-701590  
โทรสาร 074-701590

 langunfe@outlook.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05