[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 

  

  

29 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการสัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ จัดโครงการสัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตรมะพร้าวแก้วกรอบ จำนวน 6 ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนได้ฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับควา
27 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และนางสาวสมหทัย สารีบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมบูรณาการและกลั่นกรองโครงการมิติงานด้านการพัฒนาภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และนางสาวสมหทัย สารีบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมบูรณาการและกลั่นกรองโครงการมิติงานด้านการพัฒนาภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นำลูกเสือ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบลเขาขาว นำลูกเสือ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2565
26 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอละงู เป็นวิทยากรฐานการเรียนรู้บุกเบิก โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ นายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาสมัคฯ นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธฺิ ครูอาสามมัครฯ และนางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครูอาสาสมัครฯ เป็นวิทยากรโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำ
19 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลน้ำผุดเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
19 ธันวาคม 2565 นางสาว ธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลน้ำผุดเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
19 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมรับชมพิธีเปิดงาน \"สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ\"
19 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมรับชมพิธีเปิดงาน \"สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ\"
16 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวคอดีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยมีผ
15 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแหลมสนจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์ นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
15 ธันวาคม 2565 นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์ นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลกำแพง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.กำแพง
13 ธันวาคม 2565 นางวรรณา ดินนุ้ย ครู กศน.ตำบลกำแพง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.กำแพง
13 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลปากน้ำ นำนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติการพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565
13 ธันวาคม 2565 ครู กศน.ตำบลปากน้ำ นำนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติการพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565
13 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นำนักศึกษา จำนวน 12 คน เข้าร่วมการคัดเลือกนักกีฬา วอลเลย์บอล ชาย
9 ธันวาคม 2565 นางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครูกศน.ตำบล นำนักศึกษา จำนวน 12 คน เข้าร่วมการคัดเลือกนักกีฬา วอลเลย์บอล ชาย เพื่อร่วมทีมกับ กศน.จังหวัดกระบี่ แข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566”
9 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลน้ำผุด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษากศน.
9 ธันวาคม นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาสมัคร กศน อำเภอละงู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษากศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลน้ำผุด ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความต้องการด้านการศึกษา
9 ธันวาคม 2565 นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาสมัคร กศน อำเภอละงู ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความต้องการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ ให่แก่ ประชาชน ในพื้นที่ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จ.สตูล
8 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ฝึกซ้อมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ประจำปี 2566
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางสาวซารีนา บ่าวเตบ ฝึกซ้อมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย จำนวน 12 คน เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสตูลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แห่งที่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
8 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 2565
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม เพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวซานีร๊ะ สันนาหู หัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู พบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ อาสาสมัครฯ พบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้
30 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมโครงการสรุปผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ในหัวข้อ \"ขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้\"
23 กันยายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติ โครงการสรุปผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
30 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 23-25 กันยายน 2565
23-25 กันยายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ ลูกเสือ กศน. เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเ
8 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7 กันยายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิวัฒิ นิลสกุล ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู
หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

โทรศัพท์ 074-701590  
โทรสาร 074-701590

 langunfe@outlook.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05