Responsive image

หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน
27/06/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
15/05/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

นักศึกษาบริจาคเลือด
12/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลน้ำผุด

โครงการรับสมัครนักศึกษา
21/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลตันหยงโป

พัฒนา กศน.ตำบลน้ำผุด
27/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลน้ำผุด

โครงงานเครื่องดัดเหล็กสร้างอาชีพ V.2
01/02/2565 $2000.00 บาท
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

ประชุมบรรณารักษ์สัญจร
12/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอเมืองสตูล

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
20/12/2564 $7.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

โครงการการประกวดโครงงาน
15/02/2565 $5780.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

กิจกรรม Special Live
01/12/2564 $0.00 บาท
กศน.อำเภอเมืองสตูล

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 19 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 31847 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 31847 บาท