Responsive image

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานระดับประเทศ
08/08/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

นำเสนอ concept โครงงานวิทยาศาสตร์
09/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลท่าแพ

วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 25656
27/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

พัฒนา กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย
10/02/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

พัฒนา กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย
22/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
19/01/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

พัฒนากศน.ตำบล
12/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งหว้า

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 26 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 45480 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 29080 บาท