Responsive image

โครงการการทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้า
18/08/2565 $9450.00 บาท
กศน.ตำบลนิคมพัฒนา

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 119 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 513115.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 93590 บาท