นางกูอา ล๊ะกูหมาด
ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ โทร.0854926772
 

นางกอลียะ แสงขาว
ต.กำแพง อ.ละงู โทร.064-458-0205
 

นายกัมพล รายา
ต.กำแพง อ.ละงู โทร.086-969-2819
 

นางอ้อย นุ้ยน้ำวงศ์
ต.กำแพง อ.ละงู โทร.089-974-6913
 

นางสาวรอหนี สตันน๊อต
ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล โทร.0889162940
 

นางฮะมินะ นารอยี
ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล โทร.088-488-9913
 

นางฮาดีย๊ะ เนื้ออ่อน
ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล โทร.089-977-5156
 

นายไมตรี หมันยามีน
ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล โทร.083-9075805
 

นายเจน ขวัญทอง
ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล โทร.081-2751822
 

นายสถาพร สามาดี
ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล โทร.096-3291501
 

นายอัฆฒ์วิ หมันยามีน
ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล โทร.091-8016818
 

นางฟาตีม๊ะ พุ่มโพธิ์
ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล โทร.083-388-5922
 

นางฮาซือเม๊าะ ศิริกาล
ต.ตำมะลัง อ.อำเภอเมืองสตูล โทร.0815421152
 

นางสาวจินตนา โลหะตันติวรกุล
ต.ตำมะลัง อ.อำเภอเมืองสตูล โทร.0872858610
 

นายชารีฟีน สูนสละ
ต.แหลมสน อ.ละงู โทร.080635732611
 

นางน่าอุไร สูนสละ
ต.แหลมสน อ.ละงู โทร.0890648505
 

นางมีหยน เกนุ้ย
ต.แหลมสน อ.ละงู โทร.0869571430
 

นางบัดสาระ องศารา
ต.ปากน้ำ อ.ละงู โทร.099-481-3538
 

นางตีก๊ะ แลต่อง
ต.ปากน้ำ อ.ละงู โทร.091-987-4714
 

นายนิกร แก้วกุล
ต.พิมาน อ.เมือง โทร.082-7345439
 

นางสอฝีหย๊ะ ทุมมาลี
ต.ปากน้ำ อ.ละงู โทร.095-039-4217
 

นายสมาแอน มาริกัน
ต.แป-ระ อ.ท่าแพ โทร.093-5946735
 

นายพิศิษฐ์ โรจนกิตติรัตน์
ต.พิมาน อ.เมือง โทร.095-9358356
 

นางอิชริยา นาคบรรพต
ต.พิมาน อ.เมือง โทร.0805455196
 

นางรอเกี๊ยะ ระยะ
ต.บ้านควน อ.เมือง โทร.-
 

นายปิยเชษฐ์ หาบยุโซะ
ต.บ้านควน อ.เมือง โทร.086-2987829
 

นางสาวยามีละ ทิ้งนุ้ย
ต.ตำบลบ้านควน อ.เมือง โทร.089-9784938
 

นางสละ ฮะอุรา
ต.บ้านควน อ.เมือง โทร.094-6744197
 

นายรำลี คงสวัสดิ์
ต.เกตรี อ.เมือง โทร.0945724910
 

นาง วันณา เถาวัลย์
ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล โทร.086-286-1076
 

นายสมเกียรติ หมัดอะดัม
ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน โทร.087-2897069
 

นางแบด๊ะ หมาดสะ
ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน โทร.065-7210557
 

นายก็หลัด บินหมาน
ต.ควนโดน อ.ควนโดน โทร.086-9468396
 

นายหยา มาลินี
ต.ควนโดน อ.ควนโดน โทร.-
 

นายร่าเหม ยังหาด
ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล โทร.062-231-8316
 

นางรอเบียะ ปานดำรง
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน โทร.082-8291743
 

นางหับสา หลีมานัน
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน โทร.062-2106764
 

นายมาเล็ก หมันเส็น
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน โทร.084-6336619
 

นายตอเหลบ สาริปา
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน โทร.083-6589020
 

นายสมาน นิยมเดชา
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน โทร.094-4094014
 

นางรอเบียะ หมันเส็น
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน โทร.084-6336619
 

นายสุกรี นุ่งอาหลี
ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ โทร.086-9630916
 

นางรุจีนก สำเร
ต.เขาขาว อ.ละงู โทร.095-090-3227
 

น.ส.จ๊ะ แคยิหวา
ต.เขาขาว อ.ละงู โทร.081-748-3904
 

นางรอเบี๊ยะ เหมหมัน
ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ โทร.0808001577
 

นางจำปา โกปปุเลา
ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง โทร.086-3597490
 

นางสาวเฉลียว เอียดนุช
ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง โทร.087-0058058
 

นายอารี ติ้งหวัง
ต.ละงู อ.ละงู โทร.0640098710
 

นางอารี นาคส่งา
ต.ละงู อ.ละงู โทร.0900745271
 

นางสาวรำล๊ะ วัฒนาะ
ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง โทร.098-0831080
 

นางสาวสุดารัตน์ เส็นหมีน
ต.ละงู อ.ละงู โทร.0836596968
 

นายรอหนิง กรมเมือง
ต.ละงู อ.ละงู โทร.0992071525
 

นางสาวธนพร หมื่นรุ่น
ต.คลองขุด อ.เมือง โทร.086-0390268
 

ร้อยตำรวจปลื้ม ช่างสาน
ต.คลองขุด อ.เมือง โทร.089-87054217
 

นายไพฑูรย์ ตวงสิน
ต.คลองขุด อ.เมือง โทร.0954787756
 

นายฮานีฟ กันดูวงศ์
ต.สาคร อ.ท่าแพ โทร.0876087809
 

นายสนธยา เส็นนิ่ง
ต.สาคร อ.ท่าแพ โทร.0862948504
 

นายดำ หมาดสมัน
ต.สาคร อ.ท่าแพ โทร.0846528995
 

นายอิสหาก อาหวัง
ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล โทร.0836573667
 

นายน้อม ชูเกื้อ
ต.คลองขุด อ.เมือง โทร.081-2751381
 

นางปารีณา บัวหอม
ต.คลองขุด อ.เมือง โทร.0950729252
 

นายบุนสิน เรืองสุข
ต.คลองขุด อ.เมือง โทร.063-10304525
 

นายเวียง ตั้งรุ่น
ต.คลองขุด อ.เมือง โทร.088-8294371
 

นางนฤมล สุภาษิต
ต.สาคร อ.ท่าแพ โทร.0966746069
 

นายสมหมาย บรรณา
ต.คลองขุด อ.เมือง โทร.084-2695569
 

นายธรรมชาติ ตรุรักษ์
ต.สาคร อ.ท่าแพ โทร.0640288911
 

นายอาแมน สาและ
ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง โทร.0862978525
 

นางรีบ๊ะ รบบานา
ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล โทร.0872856410
 

นายดลฮาลิม หลงหัน
ต.เกตรี อ.เมือง โทร.083-1953006
 

นางเลียะ หลงหัน
ต.เกตรี อ.เมือง โทร.080-5438022
 

นางนัจวา เทศนอก
ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า โทร.081-8938176
 

นายมัด แดงนุ้ย
ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า โทร.098-0351963
 

นายสกล ทอดทิ้ง
ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า โทร.084-4351966
 

นายอำหรน โกบเม้ง
ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า โทร.085-7351965
 

นายหมาดหยาบ โกบเม็ง
ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า โทร.086-8341965
 

นางกิมชั้น โกบแม็ง
ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า โทร.086-9341945
 

นางสุภี หมาดหมีน
ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า โทร.088-8341961
 

นายประกอบ สารบัญ
ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า โทร.088-3841961
 

นางวรรณา หนอกสัน
ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า โทร.088-8341965
 

นางสาวพิมภา หล๊ะเลย
ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า โทร.081-1351960
 

นายธนา วิศวฤทธิ์
ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า โทร.086-8341960
 

นายอภินันท์ หนูหมาด
ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า โทร.086-9341969
 

นายสราวุธ โต๊ะหมาด
ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า โทร.089-3344196
 

นายดาโหด ปานแขวง
ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า โทร.088-5757873
 

นางร่อฉ๊ะ แสงขาว
ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า โทร.081-9351968
 

นางสาวอรุณี เกาะกลาง
ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า โทร.062-6540788
 

รอเศษ แคสนั่น
ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า โทร.089-3351964
 

นายบรรชา ชูสังข์
ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า โทร.088-7351965
 

นางสาเรี๊ยะ ย่าเหล่
ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า โทร.089-8351962
 

นางสุพรรษา มินชะ
ต.ุป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า โทร.089-0717841
 

นางสมบูรณ์ ชูแสง
ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า โทร.063-5393063
 

นายสมโภชน์ พลเพชร
ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า โทร.094-9381505
 

นางพัว ทองคง
ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า โทร.086-8351945
 

นางพัน ร่วมพัน
ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า โทร.080-8351962
 

นายพวง จันทร์นวล
ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า โทร.087-8351966
 

นายวรวิช ด่วนข้อง
ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า โทร.081-0971684
 

นายชยภัทธ์ หล่อสุพรรณพร
ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า โทร.081-8398022
 

นางมณี เศษแอ
ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า โทร.084-7351968
 

นางยุภา ทุ่งปรือ
ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า โทร.086-8341961
 

นางรอโสม แก้วดำ
ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า โทร.085-8351966
 

นายอำสะ หีมปอง
ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า โทร.088-83551965
 

นางพรรณี สังข์ทอง
ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า โทร.087-8370570
 

นางปอหรา หีมปอง
ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า โทร.087-4796958
 

นายประเสริฐ ดำท่าคลอง
ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ โทร.0917363153
 

นายหมาด หลีนุ้ย
ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน โทร.062-0702426
 

นางกอดีเย๊า จันทร์เรือง
ต.เขาขาว อ.ละงู โทร.093-709-8313
 

นางสาวนวิยา หมาดตา
ต.เกตรี อ.เมือง โทร.080-9168856
 

นายอำสอด กาเส็มส๊ะ
ต.แป-ระ อ.ท่าแพ โทร.082-5434047
 

นายสะแหละ ละใบยูโส๊ะ
ต.แป-ระ อ.ท่าแพ โทร.084-9638160
 

นางณัฐกานต์ ศรียาน
ต.แป-ระ อ.ท่าแพ โทร.088-3963074
 

นายศักดา ไสยานัย
ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน โทร.089-7335912
 

นางจัลวาตีย์ ติงสา
ต.แป-ระ อ.ท่าแพ โทร.082-4362954
 

นายอับดุลมูญีบ ใบจิ
ต.แป-ระ อ.ท่าแพ โทร.081-6085240
 

นางร่อฟีอ๊ะ สตันน๊อต
ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ โทร.084-2691194
 

นายหมาดเหยน ยาประจัน
ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ โทร.0911696191
 

นาง ตีม๊ะ ลำโป
ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ โทร.-
 

นาย บ่าว เหมซะ
ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ โทร.0808742939
 

นายสาแล๊ะ นุ้ยเด็น
ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ โทร.0855947686
 

นาง ฮาหวา อาหน่าย
ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ โทร.-
 

นาย นิติภูมิ หลงเก
ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ โทร.0872859670
 

นายมูฮัมหมัดอาหลี มาลียัน
ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ โทร.0854926772
 

นางหยัน อาหน่าย
ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ โทร.0659972416
 

นางพรพรรณ รักนิยม
ต.ควนขัน อ.เมือง โทร.081-1896958
 

นายวัฒนา บุญพรหม
ต.ควนขัน อ.เมือง โทร.087-2993450
 

นายเหม กาสา
ต.ควนขัน อ.เมือง โทร.0620915724
 

นางนพคุณ สมะบุพ
ต.พิมาน อ.เมือง โทร.086-9651837
 

นายการีม เก็บกาเม็น
ต.พิมาน อ.เมือง โทร.084-6325344
 

นางทิพวรรณ อินทะโณ
ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล โทร.0956453178
 

นางฮอเดียะ หลังเกต
ต.ควนโดน อ.ควนโดน โทร.0951059362
 

นางสาวสาเปี๊ยะ สามัญ
ต.ควนโดน อ.ควนโดน โทร.098-7120380
 

นายดาหลี กระเวนเวช
ต.วังประจัน อ.ควนโดน โทร.0648238231
 

นายสะอาด หมาดทิ้ง
ต.ควนโดน อ.ควนโดน โทร.0817386276
 

นายอาสีด สามัญ
ต.ควนโดน อ.ควนโดน โทร.098-7120380
 

นายสาและ หมาดปันจอร์
ต.วังประจัน อ.ควนโดน โทร.0993059622
 

นายอะบีสอหาญ ขำนุรักษ์
ต.วังประจัน อ.ควนโดน โทร.0812338707
 

นางสาวจันทร์สิริ สัสดี
ต.ควนโดน อ.ควนโดน โทร.0895949434
 

นางรอบีตน แกสมาน
ต.ควนโดน อ.ควนโดน โทร.0831859409
 

นายพงพัฒน์ หวานแก้ว
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง โทร.0649803729
 

นายสมพล ปัญญาไว
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง โทร.0824342825
 

นายประเวช ทองดี
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง โทร.0993264787
 

นายบรรหาร วัฒธรรม
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง โทร.0824332210
 

123
ต.123 อ.123 โทร.123
 

นางล้วน หนูปอง
ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง โทร.0843977519
 

นางประไพ ยังนิ่ง
ต.น้ำผุด อ.ละงู โทร.082-8290861
 

นางจำปี สุกผอม
ต.น้ำผุด อ.ละงู โทร.083-8603961